top of page

TERMENI & CONDITII

Art. 1. Termeni generali:

Acest site aparține SC TAILORED WELLNESS SRL,   sediul social în Str Laguna Albastra, nr 82, Com. Corbeanca, Jud. Ilfov înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1919/2017, cod fiscal 37478005, cont IBAN RON: RO28INGB0000999906840653 deschis la Banca ING – sucursala Băneasa.

Prin Termenii si Condițiile de utilizare a site-ului www.idaspa.ro detaliate mai jos se stabilesc condițiile în care o persoană poate vizita, accesa și utiliza acest Site.

Accesarea prezentei pagini și continuarea vizualizării Site-ului reprezintă acordul dvs. de a respecta întrutotul clauzele detaliate în Termeni și Condiții, astfel stabilindu-se raporturi contractuale între utilizator și SC TAILORED WELLNESS SRL în ceea ce privește acest Site.

În cazul în care nu doriți ca prezentele Termeni si Condiții să vă fie aplicabile, vă rugăm să părăsiți acum Site-ul.

De asemenea, dorim să vă atenționăm că acest Site include sau va putea utiliza la un moment dat aplicații aparținând terților, caz în care accesarea și utilizarea unei astfel de aplicații este reglementata de termenii si condițiile terțului respectiv.

Art. 2. Protecția datelor personale și a vieții private

Prin accesarea Site-ului și/sau completarea formularelor de pe Site sau dezvăluirea datelor cu caracter personal prin orice alta metodă prevăzută pe Site, fiecare utilizator își exprimă acordul expres și neechivoc ca SC TAILORED WELLNESS SRL sî acceseze datele sale personale, inclusiv a celor stocate pe rețele de socializare (gen Facebook, Twitter, etc), să trimită email-uri utilizatorului, să posteze pe Wall, să acceseze informațiile de profil de pe Facebook sau altă rețea de socializare, precum si să le stocheze și utilizeze.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC TAILORED WELLNESS SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizează utilizatorul despre utilizator, un membru al familiei utilizatorului ori o alta persoană. Scopul colectării datelor este „reclama, marketing și publicitate” și “servicii de comunicații electronice”, precum și utilizarea datelor în vederea facturării produselor comandate.

Conform dispozițiilor art. 20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, SC TAILORED WELLNESS SRL are obligația de a aplica măsurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegala.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt destinate utilizării de către SC TAILORED WELLNESS SRL și vor fi comunicate numai partenerilor contractuali cu care exista sau vor fi  semnate contracte de confidențialitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. La încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor in scopul de marketing si publicitate, SC TAILORED WELLNESS SRL nu va transfera aceste date unui alt operator. Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizează numai in scopul informării lor în privința prestării serviciilor de marketing și publicitate și afișării utilizatorilor-beneficiari ai produselor și/sau serviciilor comercializate prin intermediul site-ului. SC TAILORED WELLNESS SRL nu răspunde pentru eventuala utilizare neautorizată a datelor cu caracter personal de către partenerii săi.

Doriți să primiți informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc oferite de SC TAILORED WELLNESS SRL?

 • DA

 • NU

Conform Legii 667/2001, utilizatorii au următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justiției.  Totodată, aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi utilizatorii trebuie să expedieze către SC TAILORED WELLNESS SRL o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul din Str. Laguna Albastra, nr 82, Com. Corbeanca, Jud. Ilfov. De asemenea, utilizatorul are dreptul de a se adresa justiției.

Daca unele date furnizate de utilizator către SC TAILORED WELLNESS SRL sunt incorecte, utilizatorul se obligă sa informeze imediat SC TAILORED WELLNESS SRL.

 

 

Art. 3 Proprietatea Site-ului

Site-ul în ansamblu, precum și toate elementele sale componente: grafica site, design, bannere, programe de calculator, toate materialele postate și/sau publicate de către SC TAILORED WELLNESS SRL (cum ar fi cu titlu de exemplu: înregistrări audio, înregistrări audiovizuale, înregistrări vizuale, fotografii, elemente de grafica, articole, mărci, denumiri, imagini) sunt protejate de legislația proprietății intelectuale (drepturi autor, respective drepturi de proprietate industriala) din România și din orice alt teritoriul al lumii, indiferent dacă acest lucru este sau nu menționat în mod expres.

Reproducerea, distribuția și orice alt tip de utilizare neautorizata a Site-ului și/sau a elementelor sale componente sau a informației afișate pe Site este interzisă si se pedepsește conform legii civile, contravenționale și penale.

SC TAILORED WELLNESS SRL pate oricând schimba conținutul Site-ului, structura, felul informațiilor furnizate, poate suspenda sau întrerupe furnizarea de informații, poate suspenda sau întrerupe funcționarea Site-ului, poate limita accesul la anumite informații, poate limita accesul anumitor IP-uri, și/sau poate aduce orice alt fel de modificări Site-ului, fără a fi nevoie ca o notificare prealabilă sa fie adresata utilizatorului și fără a fi nevoie de acordul utilizatorului.

 

 

Art. 4 Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii au dreptul de a descarcă si de a reproduce conținutul de pe Site-ului, numai pentru uzul personal necomercial.

Preluarea de informații de către alte site-uri poate fi făcută, fără costuri, numai in limita a 500 de semen, dar fără a se depăși jumătate din conținutul în cauza, cu obligația utilizatorului de citare a sursei care va fi însoțita de link către Site.

Este interzis în mod expres utilizatorului să:

 1.  Modifice materiale aflate pe Site;

 2.  Reproducă, multiplice, copieze, distribuie sau să utileze în orice fel, în tot sau în parte, Site-ul, în orice scop comercial;

 3. Înlăture în orice fel mențiunile referitoare la drepturile de autor și proprietatea industriala;
  d.    Distribuie, transmită, afișeze, publice, acorde licențe, creeze produse derivate, transfere sau vândă orice fel de informație sau servicii/produse obținute de pe sau prin intermediul acestui Site;
  e.    Efectueze operațiuni de “frame” sau/și “mirror” pentru orice parte a Site-ului, fără acordul expres al SC TAILORED WELLNESS SRL;

 4.  Creeze o baza de date prin descărcarea și stocarea sistematica a materialelor de pe Site.

 

 

Art. 5 Limitare răspundere

SC TAILORED WELLNESS SRL nu răspunde pentru informațiile postate care nu sunt conforme cu realitate sau care au suferit modificări de la data postării lor.

Informațiile sau materiale pe care Site-ul le promovează nu atrag răspunderea sub nici o forma a SC TAILORED WELLNESS SRL. Utilizatorii au posibilitatea și obligația să verifice și alte surse pentru a stabili exactitatea informațiilor.

Utilizatorii sunt de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze SC TAILORED WELLNESS SRL în judecata cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea Site-ului, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirecta sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata) sau alte răspunderi, pentru prejudicii suferite in vreun fel sau provocate direct de SC TAILORED WELLNESS SRL ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor Termeni si Condiții.

Site-ul si bunurile, serviciile, aplicațiile terților, conținutul terților și orice alt tip de informație și conținut postat pe Site sunt oferite utilizatorului “așa cum sunt”, fără nici o obligație de răspundere din partea SC TAILORED WELLNESS SRL.

Site-ul poate conține funcții care permit notarea sau transmiterea unui conținut afișat de un terț. SC TAILORED WELLNESS SRL nu este responsabila pentru acest conținut si nu are nici o obligație să monitorizeze conținutul acestor terți, dar în același timp poate decide ca este oportun să blocheze accesul către acest conținut.

Materiale afișate de utilizator.

Acest Site poate conține rubrici unde utilizatorul poate posta informații, materiale, inclusiv text, imagini, fotografii, înregistrări audio, înregistrări audiovizuale, înregistrări vizuale, etc.

Utilizatorul garantează SC TAILORED WELLNESS SRL ca materialele pe care le va afișa sunt proprietatea sa, nu sunt virusate și nu sunt codate, iar SC TAILORED WELLNESS SRL (inclusiv afiliații săi) este autorizată să le utilizeze, în mod gratuit, ne-exclusiv, nelimitat in timp, pe întreg teritoriul lumii, putându-le utiliza în oricare dintre modalitățile prevăzute de art. 12, art. 13 si art. 68 din Legea nr. 8/1996, fără ca utilizatorul să poată invoca încălcarea unui drept moral sau patrimonial. De asemenea, SC TAILORED WELLNESS SRL este autorizată să utilizeze numele/denumirea/marca utilizatorului și/sau datele personale ale utilizatorului necesare pentru a asocia afișarea cu utilizatorul, precum și să utilizeze afișarea dvs. în scop de promovare și afacere a Site-ului.

Utilizatorul garantează SC TAILORED WELLNESS SRL că, în legătura cu materialele pe care le va afișa, nu exista și nu va exista nici o acțiune, cerere sau orice alt fel de pretenție din partea terților rezultata din:

 1. utilizarea fără drept de către utilizator a materialelor (fotografii, prestații artistice sau alt material purtător de drepturi de autor sau/si de drepturi conexe dreptului de autor, informații confidențiale), precum si ca prin conținutul afișat, utilizatorul:

 2. nu încalcă drepturile omului, inclusiv dreptul la propria imagine sau la viată privată al unei persoane;

 3. nu aduce atingere onoarei, reputației, demnității umane unei  persoane;

 4. nu promovează discriminarea în funcție de rasa, sex, orientarea sexuală, religie, etnie, handicap;

 5. nu promovează sexualitatea explicită, limbajul sexual sau violent;

 6. nu încalcă dreptul la marca sau orice alt drept de proprietate industriala a unei persoane;

 7. nu constituie o autopromovare sau o publicitate neautorizată;

 8. nu săvârșește un act de concurenta neloială;

 9. nu transmite viruși sau coduri/programe dăunătoare sau invazive, de monitorizare a utilizării oricărui hardware, software sau echipament.

În caz de nerespectare a garanțiilor de mai sus, utilizatorul își asuma întreaga răspundere și exonerează în mod expres pe SC TAILORED WELLNESS SRL de orice tip de răspundere rezultată din interacțiunea utilizatorului cu Site-ul. SC TAILORED WELLNESS SRL se dezice de astfel de comportamente.

Utilizatorul recunoaște că SC TAILORED WELLNESS SRL are dreptul (nu și obligația) de a șterge orice material afișat de utilizator pe care îl consideră, la libera sa apreciere, ca fiind în contradicție cu Termenii și Condițiile sau cu politica de conduită a SC TAILORED WELLNESS SRL în mediul online.

SC TAILORED WELLNESS SRL nu răspunde pentru virusarea informatică a sistemului utilizatorului, pentru accesul neautorizat în propriul sistem sau în sistemul utilizatorului, pentru întreruperea conexiunii sau furnizării serviciilor de Internet, pentru utilizarea materialelor afișate de utilizator de către alte website-uri, inclusiv prin legături sau referințe.

Art.6. Concursurile

Utilizatorii care participă la concursurile organizate de SC TAILORED WELLNESS SRL sunt obligați să respecte pe deplin acești Termeni și Condiții, precum și regulamentul impus fiecărui concurs.


Modificarea datelor personale în timpul desfășurării concursului, schimbarea de  identitate, cedarea sau vânzarea premiilor către terți, deținerea de conturi multiple în vederea creșterii șanselor de câștig sunt interzise.


Orice încălcare a acestor Termeni sau a regulamentului duce la descalificarea concurentului, în unele cazuri la blocarea accesului participării la concursurile viitoare.

 

 

Art. 7  Litigii

Eventualele litigii apărute între SC TAILORED WELLNESS SRL și utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din București.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Legii 365/2002 privind comerțul electronic, Legea 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor pe piața.

SC TAILORED WELLNESS SRL

bottom of page